Jan Nåls

Empati ger liv åt berättelser

Jag tror på berättelsens helande kraft

Jag är manusförfattare som skriver och utvecklar fiktiva filmiska berättelser. Jag är också forskare, det senaste decenniet har jag forskat i berättelser och deras kopplingar till empati och känslor. Mitt specialkunnade är berättandets hantverk och teori. Jag delar med mig av mina insikter och min nyfikenhet till filmstuderande, branchproffs och andra som vill uttrycka sig själva.

Detta gör jag

Manus

Kärnan i mitt kreativa arbete är skrivandet, främst manus för film och serier. Jag är intresserad av teman som utanförskap, identitet och makt. Som bäst utvecklar jag en historisk dramaserie tillsammans med Kajsa Törnroth, Kosmos, en politisk thriller som utspelar sig i det ockuperade Baltikum under 1970-talet.

Läs mer

Forskning

Mitt främsta intresse ligger i skärningspunkten mellan empati och berättande. Hurdan är vår förmåga att visa medkänsla? Hur påverkar det vårt berättande och hur upplever vi berättelser som vi får ta del av? En fortsättning på det intresset är frågor om medkänsla som drivkraft i organisationer. Jag är också med i forskningsprojekt om öar och deras kulturhistoria, och om mänsklighetens förlorade kontakt med naturen.

Läs mer

Workshoppar

Jag erbjuder workshoppar i både konsten att berätta och att skriva för film. Jag visar hur empati kan vara ett kraftfullt verktyg för att utveckla berättelser. Varje workshop skräddarsys och anpassas efter målgruppen, bland annat branschproffs, filmskolor och andra som vill vässa sina kunskaper i berättandets konst.

Läs mer
People around a campfire at night