Forskning

Empati och berättelser

Mitt centrala forskningsintresse är relationen mellan empati och berättelser. Jag vill förstå den mänskliga förmågan till medkännande och vårt behov att skapa och leva med i berättelser. Jag är övertygad om att empati är nyckeln till att skapa djupare och mer betydelsefulla berättelser, och att sådana berättelser i sin tur skapar empati bland publiken och andra aktörer i den narrativa processen.

Min avhandling Making the Strange Familiar: the Functions of Empathy in Intercultural Film Narrative (2019) bygger på mina egna erfarenheter inom ett interkulturellt utbytesprogram i dokumentärfilm mellan Afrika och Europa. Följande steg i min forskning är att identifiera praktiska strategier för hur empati kan förstärkas i audiovisuella berättelser som ett sätt att motverka stereotypa representationer och utanförskap.

Läs mer: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/286181
A woman laying on her back floating in the water

Medkänsla i organisationer

Comprehending Compassion är ett forskningsprojekt vid yrkeshögskolan Arcada inom vilket vi undersöker medkänsla som praktisk verksamhet i organisationer och i olika arbetssituationer. Vi vill ta reda på vad människor gör och upplever i sin vardag, eftersom medkänsla är något som är avgörande för organisationer och deras framgångsrika verksamhet.

Vi fokuserar på organisationer inom vård- och hälsosektorn, den privata sektorn och medieorganisationer. 2021 förverkligade vi den praktiska kursen Compassion at Work för studerande inom vård och media. Vi vill framförallt ta reda på hur organisationer och ledare kan uppmuntra till medkännande handlingar och hur studerand inom olika inriktningar kan lära sig medkänsla.

Läs mer: https://www.arcada.fi/en/research/key-projects/comprehending-compassion
A collage of many people

Projekt Barfota

Vi föds barfota. Vi begravs i våra skor. Faktum är att vi bär skor under merparten av vårt liv, speciellt i städer, men också då vi kommer i kontakt med den levande naturen. Naturen är något som vi utnyttjar och som vi tittar på genom skärmar. Att uppleva naturen via sina egna sinnen är allt mer ovanligt. De få tillfällen då vi rör oss i naturen gör vi det sällan barfota. Teknologin som vi kallar skor har blivit universell. Detta är så pass accepterat som en del av vår västerländska vardag att vi sällan ifrågasätter det. Det är här som Projekt Barfota kommer in.

Projektet är ett tvärdisciplinärt forskningsprojekt vars syfte är en holistisk förståelse av de sociala, kulturella, psykologiska och fysiologiska betydelserna och möjligheterna av bara fötter. Det övergripande målet för Projekt barfota är att minska känslan av utanförskap och alienation och istället förstärka en känsla av empati och sammankoppling med naturen, med ens eget arbete, med andra personer och med det egna jaget. Detta görs genom att forska i fördelarna att gå barfota, och på samma gång ge synlighet åt dessa fördelar. Ett annat mål är att identifiera och genomföra praktiska lösningar som gör det möjligt för människor att gå och springa barfota.

Forskningsområdet har fyra delområden: löpning, fysiska miljöer, personliga berättelser och hälsa. Löpning är en naturlig utgångspunkt eftersom det är via löpning som många återfunnit glädjen i att röra sig barfota. Ett annat intressant ämnesområde är de verkliga och imaginära miljöerna som tillåter människor att gå barfota. Kan dessa miljöer existera i städer eller finns de bara i naturen? Kan vi konstruera dessa miljöer? Det tredje området är de personliga berättelser som människor förknippar med bara fötter, något som jag kallar Barfotahistorier. Genom att närma oss ämnet kreativt kan vi förstå attityder, känslor, förhoppningar och rädslor som förknippas med bara fötter. Det fjärde området, hälsa och välfärd, är övergripande. De verkliga och inbillade fördelarna med att gå barfota är kopplade till löpning, till barfota miljöer och till personliga historier.

Läs mer: Nåls working paper pdf
Someone's bare feet in the forest

Nordiska öar

Öar är ett nordiskt konstnärligt forskningsprojekt och ett pågående Nordplus-samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors, HDK-Valand i Göteborg och Høyskolen Kristiania, Westerdals institutt før film og medier i Oslo.

Projektet innefattar personal- och studentutbyte och gemensamma kurser. Vi ser på öar som fysiska och historiska skådeplatser, men också som kulturella och sociala konstruktioner. Öar har också alltid inspirerat konstnärer. De har varit platser för isolering och uteslutning för icke-normativt beteende. Fängelser och mentalsjukhus har ofta placerats på öar. Samtidigt har öar också skildrats och upplevts som exklusiva paradis. Den här dualismen är ramverket för projektets kurser och aktiviteter.

Den övergripande metoden är konstnärlig forskning där den kreativa praktiken används som vetenskaplig metod. År 2022 arrangeras en intensivkurs på Själö i Åbolands skärgård i Finland. På Själö verkade Finlands äldsta mentalsjukhus för kvinnor fram till 1960-talet. Andra intensivkurser planeras på öar i Sverige och Norge.
Island in the fog